Skaraborgs Pistolskyttekrets

Subscribe

P4 IF

P 4 IF har i över 100 år bedrivit idrottsverksamhet. Föreningen grundades den 7 maj 1909 i syfte att ”genom utövande av sund idrott höja intresset för densamma och utveckla medlemmarnas fysiska spänstighet och motståndskraft”.

P 4 IF är medlem i Riksidrottsförbundet med de fördelar detta innebär. Namnet P 4 IF förpliktigar dock. Namnet förknippas givetvis med Skaraborgs regemente (P 4).

Pistolsektionen är som namnet säger en underavdelning av föreningen P4 IF där det finns bland annat en golfsektion, en fäktningssektion samt motionssektion. Pistolsektionen har en egen styrelse och är ansluten till pistolskytteförbundet samt sportskytteförbundet.
Föreningen har ca 100 medlemmar där pistolsektionen svarar för ca 60 av dessa. Hemmabana för detta skytte är skyttecentret på Lövsjötorp i Skövde.

Kontakt uppgift finns på P4 If :s hemsida

Hemsida

Kommentar är stängd.