Skaraborgs Pistolskyttekrets

Subscribe

Info

Arbetsschema

Här kommer all information finnas gällande SM 2018 Kaflås f’ältskjutning.

Informationen uppdateras kontinuerligt. Den information som gäller endast Skaraborgare finns under fliken SM 2018.

Uppdaterad 13/5

Figurer, masonit och figurpinnar transporteras till Kaflås i morgon måndag, 14/5, till Kaflås.

Det innebär att föreningarna har möjlighet att börja skruva den 15/5.

Innan ni åker till Kaflås ring Sören för information. Allt som behövs vid skruvnming är skruvdragare.

Hjorten/Sandhem har gjort sina figurerna klara för SM. Färdigskruvade i Kaflås klubbstuga.

Uppdatering 6/5.

Utbildning Lövsjötorp den 26/5.  Start 08,30 

Program. 1. Praktiskt stationsarbete, 2 Regler osv, 3 HLR

Utbildningen avslutas kl. 13,30

Anmälan föreningsvis senast 19/5 till Sören

Uppdaterad 28/4

Säkerhetsbesiktning av fältbanan kommer att ske den 17/5 med förbundet närvarande.

Figurmallar färdigskruvade. De transporteras under v 19 till Kaflås.

Vecka 20 är det fritt fram för föreningarna att hämta figurer och pinnar och skruva på hemma plan eller skruva på plats i Kaflås. Innan ni tänker åka dit ring Sören.

Ni föreningar som har skjutställ som skall användas under sm skall ta med dessa när figurer avhämtas-skruvas.

Bemanningsbehov per station och vilka stationer som respektive förening bemannar finns under SM 2018.

Viktigt att de föreningar som har station tillsammans med annan förening, (enligt fördelning ovan) tar upp en kontakt med den andra föreningen och planerar arbetet fram till SM.

De arbetsuppgifter som ligger närmast i tiden är:

Uppgift                                                                         Ansvar                             Klar

Montering av figurmallar:                                        Tävlingsledning            7/5

Anmälan till utbildning                                             Kontaktperson             12/5

Utbildning Lövsjötorp                                               Skjutledare Ropare      26/5

Övrig stationspersonal utbildas i respektive förening

Montering av stationsvis figurer                             Respektive fören          30/6

Figurer, masonit, mallar och pinnar kommer att finnas att tillgå i Kaflås från den 20/5.

Färdigmontering av figurer kan ske i Kaflås eller hemma hos respektive förening. Meddela Sören om vilket alternativ som passar er bäst.

Figurerna lagerhålls fram till tävlingsdagarna i Kaflås eller i respektive förening. Dessa skall vara på plats dagen före tävling. De förvaras på stationen under presenning

Kommentar är stängd.